Mobilná aplikácia Aquavelo:


Ukážka inštalácie PWA aplikácie Eurovelo.

WPA aplikácia je vlastne špeciálna webová stránka, ktorá na mobile funguje aj on-line cez internet, ale súčasne aj off-line bez internetu.

1. možnosť inštalácie:

Aplikáciu môžeme spustiť z adresy www.eurovelo.effortix.eu

www.eurovelo.effortix.eu

Celá inštalácia pozostáva len z pridania ikony aplikácie na plochu mobilu. Inštrukcie nám ukáže aplikácia www.eurovelo.effortix.eu po odklepnutí úvodnej obrazovky Pokračovať.

Podľa inštrukcie stlačíme v prehliadači vpravo hore tri bodky.

Klikneme v nastaveniach prehliadača na položku Pridať na plochu.

Môžeme potvrdiť názov aplikácie Eurovelo a pridať ikonu na plochu mobilu.

Najskôr začne aplikácia fungovať on-line.

Následne môžeme internet vypnúť a celá aplikácia vrátane menu, fotiek, textov, kontaktov, mapy a cyklotrás bude fungovať na telefónoch Android a iPhone bez internetu off-line.

 

2. možnosť inštalácie:

z webovej stránky www.aquavelo.eu

www.aquavelo.eu

z horného menu pomocou poslednej položky Eurovelo.

Ikonu aplikácie nainštalujeme na plochu podľa bodu 1. vyššie.