Hlavným cieľom projektu je hospodárske oživenie Doliny Popradu prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných miest a upustenie od vzájomnej konkurencie v prospech miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície Popradských kúpeľných miest vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky.

Predmetom projektu je prepojenie kúpeľných miest poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklookruhu (čiastočne budovaného, čiastočne vedeného po existujúcich úsekoch ciest s nízkou intenzitou dopravy). Je to prvá etapa tvorenia európskeho identifikovateľného priestoru s unikátnymi turistickými a liečebno-rehabilitačnými podmienkami postavenými na prírodných hodnotách, multikultúrnom dedičstve a duchovnosti a tradíciách obyvateľstva Doliny Popradu. Účelom aktivít je  vytvorenie identifikovateľnej poľsko-slovenskej značky popradských kúpeľných miest Cyklistický chodník – vedený čiastočne po existujúcich trasách (vrátane EuroVelo), čiastočne po trasách naplánovaných na vytýčenie a výstavbu, spojí kúpeľné miesta pohraničia (KrynicuMuszynu-Piwnicznu-Szczawnicu- Vyšné Ružbachy-S tarú Ľubovňu- Ľubovnianske KúpeleBardejov -Bardejovské Kúpele). Trasa bude prechádzať cez najcennejšie územia z hľadiska prírody a krajiny (národné parky a rezervácie) a bude zahŕňať významné pamiatky drevenej architektúry, pijárne a pramene  minerálnych vôd. Okruh sa v obci Hniezdne spojí s iným okruhom, ktorý sa tvorí v rámci projektu „Hist.- kultúr.- prírod. trasa okolo Tatier” a významne zvýši dopad projektu a posilní pozitívny efekt spojený s rozvojom cezhraničného turist. produktu. Celá trasa bude označená jednotným spôsobom a vybavená rovnakými prvkami drobnej architektúry. Koncepcia značenia a opisu trasy je efektom PL_SK architektonickej súťaže, ktorá umožnila spomedzi viacerých prác vybrať koncepciu najlepšie zachytávajúcu charakter projektu a špecifické prvky oblasti pohraničia. Doplnením plánovaného okruhu bude rad propagačných a informačných aktivít, ktoré budú propagovať trasu (mapa,  internetová stránka), a mobilná aplikácia, ktorá umožní plánovať a využívať cyklotrasu, spoznávať prírodné, krajinné a architektonické atrakcie  na trase a v jej okolí. Aplikácia bude obsahovať aj prvky spojené so zdravotnou profylaxiou.

Cyklotrasa bude prechádzať nasledovnými miestami:

Bardejovské Kúpele - Bardejov - Zlaté - Sveržov - Kurov – (granica państwa) – Muszynka – Tylicz – Krynica (ul. Pułaskiego, Bulwary Dietla, Ebersa, Gurgacza, wzdłuż potoku Kryniczanka) - Powroźnik – Muszyna – Zapopradzie – Legnava – M.Lipník- Sulín - Mníšek nad Popradom - Łomnica – Piwniczna (časť Jarzębaki, časť Zabornia, ul. Śmigowskie, ul. Kościuszki [dodatočný okruh – samostatná vetva v smere Rytra - Sucha Struga, Wzgórze Zamkowe, Obidza] most Garbaty, Kazimierza Wielk., Daszyńskiego, Czercz, Wilcze Doły, časť Kosarzyska, Sucha Dolina) – Obidza - Rezerwat Biała Woda – Jaworki –Szlachtowa – Szczawnica (Cieśliska, ul. Jana Pawła, Lipowa, Słona Młaka, Sopotnicka, Samorody, Zawodzie – poexistujúcom chodníku ku štátnej hranici) - Červený Kláštor - Veľký Lipník - Podolínec – Vyšné Ružbachy - Lacková - Kamienka – Hniezdne – Stará Ľubovňa – N. Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele  – Plavnica – Údol – Plaveč – Orlov - Andrejovka – Čirč- Leluchów – Muszyna.